Speel-Meester Tafereel

Printervriendelijke versie

“Sporten ende Speelen gaan pas goed, als ghij ze met elkander doet”

Het Speelmeester Tafereel is een volledig verzorgd arrangement waarin naast Spijsch en Dranck de Oudhollandsche Volksspeelen een belangrijke rol vervullen. U speelt, soms tegen uzelf en soms tegen andere gasten, de meest uiteen,lopende Speelen, zoals het Hamertjesspel, Pinbollen, Toptafel, Beugelen of het Geheim van de Smid.

Het Speelmeester Tafereel wordt verzorgd in de sfeervolle Kloostersael van Stadsherberg de Mol en is bij uitstek geschikt voor Teambuilding of Familiefeesten. Een Speelmeester geeft uitleg en zorgt er voor dat alles in goede harmonie verloopt. Indien u dat wenst kan een Troubadour met muziek en zang de sfeer nog aanzienlijk verhogen !

Voor de winnaar is er een ludieke oorkonde, wij kunnen eventueel extra passende prijzen verzorgen.

De tijd vliegt om als u in onze authentieke Kloostersael de spelletjes speelt, die uw overgrootouders wellicht ook gespeeld hebben. Het uitgebreide Mael en het complete Drankenarrangement zorgen er voor dat u het Speelmeester Tafereel niet gauw zult vergeten.

Een Speelmeester Tafereel kan op elke gewenste dag voor u georganiseerd worden voor gezelschappen van 30 tot ongeveer 60 personen

 

De kosten voor een 4 uur durend Speel Meester Tafereel zijn afhankelijk van de grootte van het gezelschap en bedragen:
Voor 30 personen (inclusief Speelmeester) € 66,- per persoon
Voor 30 personen (inclusief Speelmeester en Troubadour) € 79,- per persoon
Indien uw gezelschap afwijkt van bovengenoemde aantallen berekenen wij voor elke extra gast € 54,- Spijsch ende Dranck en per ontbrekende gast aanvullend Vermaeck.

Als extra prijs kunnen wij een flesch Hypocras ofte Mede à € 8,50 verzorgen.

Wij serveren tijdens het arrangement :

  • Plancken met diversche Gerookte en Gepekelde Vleesch ende Visch, met Molsbroot en Kruydensaus
  • Diversch Gebraet: de alom bekende “Molshoop“ van Stadsherberg de Mol, geserveerd met Bourgondische Aerdappel, Groove Salaet en Molsbroot
  • Luykse Wafel met Roomige Syllabub
  • Koffie of Thee met een Soet Krakelangetje.

Het Drancken Arrangement bestaat uit een Welkomstdranck (de pittige kruydenwijn Hypocras of de zoete honingwijn Mede) en tot aan de koffie onbeperkt Bier van ’t Vat, Wijnen, Sappen en Frisdrancken.